PIEŅEMŠANA un SAGRIEŠANA

Pieņemšana

Ar vārdu „metāllūžņi”, daudzi saprot, ka tie ir nevienam nevajadzīgi metāla priekšmeti. Taču patiesībā šie priekšmeti ir derīgi un pat vērtīgi. Tās ir nozīmīgas izejvielas metalurģijas uzņēmumiem, kur otrreizējās pārstrādes rezultātā no tām top jauni metāla izstrādājumi. Tādējādi tiek saglabāti dabas resursi, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi. SIA “Tolmets Kurzeme” pieņem gan krāsainos, gan melnos metallūžņus, kuri pēc tam tiek sašķiroti, sagriezti un pārstrādāti. Šo svarīgo funkciju nodrošināšanai, mums ir speciāli aprīkots pieņemšanas laukums, kurā strādā apmācīts personāls.

Sagriešana

Utilizācijai paredzēto metāla konstrukciju sagriešanu veic mūsu speciālisti, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un aprīkojumu. Mēs pieliekam lielas pūles, lai nodrošinātu mūsu izpildāmo darbu drošību, kas ir svarīgi veicot dažādu grūtības pakāpju metāla griešanas darbus. SIA “Tolmets Kurzeme” speciālisti metāla griešanu veic gan mūsu uzņēmuma teritorijā, gan arī pie pasūtītāja.